Volgens de terminologie van de wet is iedereen die niet de Belgische nationaliteit heeft ‘een vreemdeling’ en alle regels die betrekking hebben op het verkrijgen en verliezen van het verblijfsrecht in België noemt men het ‘vreemdelingenrecht’.

In afwachting van een echt wetboek vreemdelingenrecht wordt er nu gebruik gemaakt van de wet van 15 december 1980 die reeds ontelbare keren gewijzigd werd. De invloed van ‘Europa’ en de Europese rechtspraak valt niet te onderschatten, maar maakt van het geheel van regels een moeilijk kluwen. De Dienst Vreemdelingenzaken interpreteert bovendien de regels vaak nadelig voor de vreemdeling en een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is aan heel wat strakke regels onderworpen. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is in deze materie echt nodig.

Waar kunnen wij u mee helpen?

  • procedures gezinshereniging
  • procedures (schijn-) huwelijk, erkenning, adoptie, wettelijk samenwonen
  • stopzetten van verblijfsrecht (bv. bevel om het grondgebied te verlaten)
  • opsluiting in een centrum voor illegalen met het oog op repatriëring
  • aanvraag Belgische nationaliteit
  • werken in België

Neem contact op met Vincent Andries voor verdere informatie.