Indien u als werkgever of werknemer, bediende of arbeider, geconfronteerd met een geschil op de werkvloer, kan u steeds bij ons terecht. In deze situaties bieden we u gespecialiseerde en persoonlijke ondersteuning en pogen we een oplossing te vinden voor het geschil escaleert.

Wanneer een minnelijke regeling niet (meer) mogelijk is zullen we u bijstaan om via procedurele weg een oplossing te zoeken. Onze advocaten staan voor u klaar in alle individuele geschillen (ontslag, schijnzelfstandigheid, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, schorsing van de arbeidsovereenkomst, beschermde werknemers, herstructureringen, WCO, outplacement, collectief ontslag, sociale verkiezingen,…).

Sociaal zekerheidsrecht

In de sociale sector treden onze gespecialiseerde advocaten op voor zowel de sociaal verzekerde, als voor de openbare instellingen. Wanneer u als sociaal verzekerde bijvoorbeeld ontslagen wordt, arbeidsongeschikt wordt of proberen krijgt met de berekening of toekenning van uw pensioen, kunnen wij u bijstaan om uw rechten te verdedigen tegenover openbare instellingen (zoals RVA, mutualiteit, rijksdienst, kinderbijslagfonds, …).

Of u nu zelfstandige of werknemer bent, wij zullen garanderen dat uw rechten gewaarborgd worden. Dit houdt ook in dat we (veelal voor de arbeidsrechtbank) uw rechten zullen verdedigen in een gerechtelijke procedure als dat nodig blijkt.

Sociaal Strafrecht

Ons kantoor heeft terecht een uitstekende reputatie inzake strafrecht. Onze advocaten zullen u dan ook steeds met uitstekende kennis van zaken bij staan in het sociaal strafrecht. U kan beroep doen op ons bij controle van de sociale inspectie, het behandelen van een administratieve procedure, of een correctionele afhandeling van mogelijke inbreuken op het sociaal recht. Dit kan natuurlijk zowel wanneer u beschuldigd wordt van inbreuken op het sociaal (straf)recht, als wanneer u slachtoffer bent van een sociaalrechtelijke inbreuk.

Als u geconfronteerd wordt met één van deze situaties, aarzel dan niet om ons te contacteren en meer informatie in te winnen.