Mano Minten behaalde haar Masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven in 2021. Tijdens haar opleiding specialiseerde zij zich enerzijds in het privaatrecht, anderzijds in het strafrecht. Gedurende haar studies werd al snel duidelijk dat zij zich verder wou toespitsen op het bredere strafrecht.

In hetzelfde jaar trad zij toe tot de balie van Antwerpen onder het patronaat van Mr. Tim Smet, waar zij zich verder verdiept en specialiseert in het strafrecht.

Mr. Minten pleit zowel in het Nederlands als in het Frans, en heeft al verdachten bijgestaan voor verschillende rechtbanken en hoven in België. Ook verleent zij gespecialiseerde bijstand tijdens verhoren in het kader van de Salduz-permanentie.