Judith Messely behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Gent in 2016. Tijdens haar studies nam ze deel aan het Erasmus uitwisselingsprogramma en bracht ze een semester door aan de Universidad de Murcia in Spanje.

Tijdens haar studies ontwikkelde Mr. Messely een ruime interesse voor het burgerlijk recht, in het bijzonder voor familie-en jeugdrecht, evenals aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. Sinds september 2018 heeft Judith Messely haar getuigschrift behaald van de Bijzondere Opleiding Jeugdrecht waardoor zij nu eveneens minderjarigen kan bijstaan als gespecialiseerde jeugdadvocaat.

Op 1 september 2016 legde Mr. Messely de eed af aan de Antwerpse balie en versterkte ze het Antwerpse kantoor.