Els Gauquie behaalde haar kandidatuur aan de Namense Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix in 1990 en haar licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1993.
Al tijdens haar studies was Gauquie geboeid door het strafrecht, en ze besloot dan ook om zich in die richting te gaan specialiseren. Ze behaalde het aanvullend diploma in de criminologische wetenschappen aan de KU Leuven in 1994 en trad toe tot de balie in hetzelfde jaar. Ze startte haar stage bij het kantoor van Mr. Van Aelst in Brussel.
In 1998 richtte ze het kantoor in Antwerpen op met Mr. Van Aelst als medevennoot. Haar eindeloze inzet en inspirerende leiderschap liggen aan de basis van de succesvolle expansie van dit kantoor.

Els Gauquie is gespecialiseerd in het algemeen en bijzonder strafrecht en is houder van het certificaat van de bijzondere opleiding ‘Cassatieprocedures in strafzaken’. Doorheen haar carrière stond ze zowel beschuldigden als burgerlijke partijen bij in een 40-tal assisenzaken.